Graf vývoja

Dúhová komunikácia
Dynamika
Vývoj
Vaše farby-slová komunikácie pre Váš ďalší vývoj
Stagnácia
Čierno-biela komunikácia
0
Čiernobiela Komunikácia

V komunikácii často využívame naučené frázy, ktoré nás naučila skúsenosť, keď naša otvorenosť a úprimnosť bola zneužívaná či manipulovaná, alebo na nás niekto začal vyvíjať tlak na naše najslabšie miesta – citové vydieranie... V poslednom desaťročí sa tento jav prejavoval hlavne v obchode, v reklame či rôznych systémoch za účelom vyšších ziskov či získania väčšieho počtu zákazníkov. Vo vzťahoch zas prevládala sféra kompromisov či jednostranných rozhodnutí, ktoré veľmi dobre vidíme v počte nefunkčných vzťahov, ktoré rok čo rok narastajú. Aj komunikácia s deťmi je omnoho náročnejšia, nakoľko sa rodia nové generácie detí indigových či krištáľových a dnes už aj dúhových – viac na „generácie detí“ -odklik – ktorým veľmi málo rozumieme a nikto nám nedal iný návod na výchovu. Mnohí rodičia totiž bežne čerpajú len z vlastného vnímania svojej výchovy rodičmi, ktorý žili úplne v iných podmienkach ako my. Preto dnešná mládež v tak veľkej miere využíva rôzne sociálne siete, kde menia svoju identitu. A tak sa často v komunikácii snažíme potláčať svoje skutočné ja a radšej využívame neutrálne formy prejavu hlavne v prostredí, ktoré nepoznáme a komunikujeme čiernobielo.

Vaše DÚHOVÉ ČÍSLA

Len rozvíjaním silných stránok podporujeme svoj rozvoj. Vaše DÚHOVÉ ČÍSLA dávajú silu a energiu vaším myšlienkam a činom, podporujú Váš rýchly rast a rozvoj, jednoduchou a účinnou formou prispievajú k harmónii a prosperite človeka. Ich využívaním v každodennom procese myšlienok, rozhodnutí a činov môžete tak prispieť k výraznému rozvoju svojej osobnosti, nakoľko budete využívať svoj vnútorný potenciál. Zdokonaľovanie slabých stránok nevedie k Vášmu posunu a tak strácate čas. Mnohé podnety z vonku náš často vedú k tomuto opačnému procesu a slabé stránky sú často formou využívania a manipulovania. DÚHOVÉ ČÍSLA nie sú manipulovateľné. Ich pochopením konáme v súlade sami so sebou a napomáhajú nám v rozvoji. Rozpoznaním a pochopením ďalších DÚHOVÝCH ČÍSEL sa zdokonaľujeme v DÚHOVEJ KOMUNIKÁCIÍ.

DÚHOVÁ KOMUNIKÁCIA

je založená na silných stránkach charakteru osobností. V komunikácii s okolím, rodinou, v práci... môže z nepoznania a nepochopenia silných stránok osobností daných osôb vznikať konflikt, stres, odsudzovanie, odmietanie, smútok, hnev... Preto je tu možnosť rozšíriť svoje poznanie o ďalšie farby dúhy a jednoduchou formou zvýšiť hodnotu Vašej komunikácie s okolím, prispieť tak k vzájomnému pochopeniu, harmónii a vychutnávať si nové komunikačné možnosti pre celkový pokoj, hojnosť a lásku. Pokiaľ cítite silu tejto myšlienky, nastúpte spolu s nami na cestu objavovania ďalších možností, ktoré budú rozhodujúce pre blízku budúcnosť a prijmite ponuku na naše dúhové semináre TU