Príbehy DÚHOVÝCH ČÍSEL

V osobnom živote

// Ona„4“ : Ako môže byť niekto tak necitlivý k druhým. Vnímam to denne, ako sa ľudia starajú len sami o seba, venujú sa len materiálnym hodnotám a človek ako taký im je ukradnutý... Alebo sa venujú radovánkam či leňošeniu... Moje nechápanie konania iných ma denne frustrovalo. Odsudzovala som ľudí za ich správanie, moralizovala. Dnes chápem, že sú aj iné možnosti, ako byť pre druhých užitočná. Napríklad aj tým, že strážia financie a chápu aj materiálnu prácu ako potrebnú. Prispievajú tak k funkčnosti práve tam, kde ja sa ani náhodou necítim potrebná. Všetci ľudia sú súčasťou rovnováhy

Vo vzťahoch

//Ona „6“ : On „3“ Vždy som sa tešila, že partnerovi pripravím zaujímavé prekvapenie na víkend. Bola som prekvapená ako zakaždým reagoval a chcel vedieť kam ideme. Ja som nereagovala, veď prekvapenie sa neprezrádza... niekedy to vyvrcholilo hádkou a nikde sme nešli Dnes viem, že to čo je pre mňa „6“ zaujímavé práve preto, že je to nové a neznáme, môjho partnera „3“ som pravidelne stresovala /nechtiac /. Pre „3“ je totiž nesmierne dôležité sa na zmenu dostatočne pripraviť, mať dostatok informácii pre vnútornú prípravu. Charakterizuje ju totiž stálosť a istota a to sú pravé protipóly pre zmenu a dobrodružstvo. To platí len vtedy, keď sa jedná o dve osoby, v spojení čísiel „6+3“ v jednej osobe sa vlastnosti skôr vyvažujú. Dnes si výlety dopredu pripravujeme spoločne. On mi pravidelne pripravuje prekvapenie, aby mi urobil radosť 

//Rodič „2“ : Dieťa „7“ Nikdy som neuznávala finančné odmeny pre deti za známky. Pripadalo mi to ponižujúce a nemorálne. Pre môjho syna však moje pochvaly boli neúčinné a nemotivovali ho k lepším známkam To čo bolo pre mňa odmenou vo forme pochvaly, vnímal môj syn ako prázdne slová. Ako „7“ ho motivujú merateľné hodnoty, preto sme sa dopracovali k motivačnému štipendiu a jeho prospech sa výrazne zlepšil. Nikdy nestál o to byť najlepší „2“, dnes patrí k najlepším preto, lebo to má pre neho inú, pre neho dôležitú hodnotu a tou je merateľnosť výkonu

V práci

//On „5“ Už som vymenil tri zamestnania a zakaždým som sa dostal na mŕtvy bod a hľadal ďalej. Prekážal mi neustály stres, nekonečné množstvo úloh bez akejkoľvek pohody či chvíľky relaxu. Nedá sa predsa pracovať v kuse a pod tlakom. Vždy keď som si na chvíľu chcel vyvetrať hlavu, už som mal za chrbtom šéfa. A všade to bolo rovnaké. Urobil som rázne rozhodnutie a stal som sa podnikateľom. Prácu si vytváram sám, v kancelárii mám fitloptu a pohodlné kreslo. Je to podľa mojich predstáv a dokážem pracovať oveľa kvalitnejšie ako predtým.

// ona „dúhové číslo 3“ Po 20 rokoch práce vo firme, ktorú sme spoločne založili s manželom, stojím pred vážnym rozhodnutím, či v tom pokračovať. Moje rozhodovanie sa netýka len práce, ale aj spoločného života. Vnútorne si hovorím DOSŤ, toto nie je život, ktorý chcem žiť. Je plný neistoty, strachu a nevidím možnosť, že sa môj manžel zmení. Robí rozhodnutia bezo mňa, ktoré ohrozujú našu firmu a nedá si povedať. Vždy musí byť po jeho a tak vznikajú zbytočné chyby. A ja už nevládzem neustále zachraňovať firmu, rodinu a dnes už aj seba. Ale neurobím chybu, ak začnem od začiatku? Viem však, že už nemôžem čakať... Pre človeka s dúhovým číslom „3“ je pocit istoty a zázemia základom, na ktorom potom dokáže stavať svoj život. Napriek mnohoročnej snahe ste si však ten základ nevytvorili, pretože nemáte možnosť o tom rozhodovať. Príklad riešenia a: Upraviť/rozdeliť si podiel vo firme, tak, aby ste mali plnú zodpovednosť za rozhodnutia a riešenia vo svojej časti firmy. Odbúrate tak pocit neistoty a neustáleho napätia – hasenia požiaru napriek tomu, že ten požiar založil niekto iný. Takto budete môcť robiť opatrenia, predvídať riziko, ošetriť veci, ktoré by mohli mať negatívny dopad na firmu a takto odbúrať svoj strach a neistotu. To vyváži druhú časť firmy, ktorú bude riadiť Váš manžel. Ak niekto z Vás urobí chybu, druhá polovica firmy to vyváži a zmierni dopad. Rieši to však len pracovnú stránku a nie vzťahovú, ktorá chce oboch na riešenie. Príklad riešenia b: Nie je riešením, že sa ten druhý zmení, skôr prehodnotenie toho, či Vám dáva to, čo od spoločnej práce očakávate, pocit bezpečia. Či je to človek, na ktorého sa môžete spoľahnúť a je Vám oporou. Ak nie, je na Vás, aby ste si vytvorili bezpečný život sama. Nikdy nie je neskoro začať. Máte skúsenosti, o ktoré sa môžete oprieť a 100% istotu v sebe, že to budete mať dostatočne pod kontrolou Riešenie c: Je Vaše riešenie, z ktorého budete mať pocit, že je to pevný bod o ktorý sa môžete oprieť a na ktorom môžete stavať ďalších x rokov života. Držím Vám palce. UPOZORNENIE: príklady riešenia, ktoré sú vhodné pre „3“ môžu byť úplne nevhodné pre ďalšie čísla. Preto ak vnímate, že toto nie je „správne riešenie“ napíšte nám na vip@vip-team.eu, a rada Vám ukážem ďalšie možnosti, ktoré budú v súlade s Vami – v súlade s Vašim dúhovým číslom, ktoré vystihuje Vaše silné stránky. – pridajte aj Vy svoju skúsenosť

Aký je Váš príbeh ?

Vzájomným zdieľaním príbehov sa posúvame v DÚHOVEJ KOMUNIKÁCII. Podeľte sa s nami o Váš príbeh alebo popíšte svoj problém v kontaktnom formulári a získajte tak voucher na Vaše DÚHOVÉ ČÍSLO.

Názor psychológa

Mgr. MARTIN ROTHBAUER - sociálny pedagóg Centra pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie Nitra Pri hľadaní efektívnych programov na rozvoj osobnosti a vzťahov medzi ľuďmi (žiakmi, rodičmi a učiteľmi) môžeme naraziť na množstvo kvalitného materiálu. Čo je však veľmi dôležité je integrácia poznatkov a následná implementácia zistených faktov do reálnej praxe. Metodika „DÚHOVÉ ČÍSLA & KOMUNIKÁCIA®“ dáva všetkým, ktorým s ňou pracujú, do rúk silný nástroj rozvíjajúci osobnosť nenásilnou formou vďaka pozitívnemu vymedzeniu osobnostných vlastností. Táto metodika v sebe integruje viaceré kroky, vďaka ktorým sa deti a rodičia môžu spoznať v iných súvislostiach - práve v tých stránkach, ktoré bývajú v bežnej interakcii často opomínané, bežne s nimi neoperujeme, alebo sú dokonca všeobecne hodnotené ako nie pozitívne. Dôsledným vnímaním potrieb dieťaťa, správnou interpretáciou jeho vnímania a zachytením osobnostných špecifík môžeme vďaka prepracovanej, ale jednoduchej diagnostike a následným hravým aktivitám porozumieť napríklad prečo nám robí ťažkosti vnímať iných inak (teda nie podľa seba ale takých ako sú) a že je dôležitejšie radšej sa zamýšľať nad tým ako veci spraviť efektívne, pohodovo, radšej ako zbytočne bazírovať nad nami osvedčených, jedine fungujúcich a na oko správnych postupoch a názoroch. Aplikácia programu „DÚHOVÉ ČÍSLA & KOMUNIKÁCIA®“ je výnimočná nielen kvôli cieľom, ktoré sa dosahujú, ale aj v procese práce, ktorý môže byť okrem diagnostického aj terapeutický. Projekciou do vhodne zvolených podnetových materiálov (aktuálne stromčekov a rozprávky) sa žiaci ľahko identifikujú navzájom a zároveň samých seba, čím sa práca s často abstraktnými pojmami stáva jednoduchou a zrozumiteľnejšou. Táto metodika má široké uplatnenie, počnúc porozumením pri výchove, cez porozumenie a efektívnosť učenia sa až po rozvinutie a prehĺbenie vzťahov či už sa jedná o vzťahy pracovné, alebo partnerské. Posun v myslení a najmä v interpersonálnom vnímaní je badateľný už po pár stretnutiach, žiaci sa stávajú otvorenejší a vnímavejší na osobnostné špecifiká, nehodnotia vlastnosti ako zlé/dobré ale skôr hľadajú čo by pri tom - ktorom človeku (seba nevynímajúc) mohlo fungovať ako prínosné. Bežne negatívne hodnotené vlastnosti sa stávajú námetmi na rozvoj a silné stránky sa celkovo posúvajú od často teoretických konštruktov k praktickým zručnostiam, čím sa človek aktivizuje. Prínosom je následne najmä zvyšovanie sebahodnoty, hodnoty človeka v kolektíve, sebadôvery a konštruktívna aktivizácia celkového nastavenia kolektívu, prípadne vzťahu ako takého, zvyšovanie efektivity učenia a vyrovnanosť ľudí, ktorí s metodikou pracujú. Poznámka: Hodnotenie na základe sociálno - psychologického tréningu v kombinácii s princípom diagnostikovania silných stránok metódou DÚHOVÉ ČÍSLA & KOMUNIKÁCIA® s Vierou G. Faith na ZŠ Beethovenova, Nitra 2013/2014