Objednajte si knihu Dúhové rozprávky

1. Rozprávka o dúhovom lese v kontaktnom formulári

Stromy detomprezentaciaDúhová rozprávka [PDF dokument]


Deti a DÚHOVÉ ČÍSLA

Zmeny vo vývoji spoločnosti sa najviac prejavujú na generácií našich detí. Mnohí z nás už rozpoznali, že výchovné metódy našich rodičov už dávno neplatia a ani mnohým z nás nevyhovovali. Disciplínou však boli určené pravidlá a bolo slušné ich dodržiavať. To ako vychovávať vlastné deti nás však na žiadnej škole neučili a tak nám ostávajú vlastné návyky a vlastné skúsenosti. Prečo však často nestačia, vysvetľujú nasledujúce články, ktoré sú o tom, že sa rodia úplne nové generácie detí, ktoré majú v sebe neskutočné rozdiely. DÚHOVÉ ČÍSLA dávajú šancu naučiť sa pozorovať silné stránky u každého z nás a následne pozorovaním pochopiť silné stránky u detí. Ich rozvojom bude účinnosť Vašej výchovy oveľa väčšia, pretože u detí vytvoríte základ ich vlastnej osobnosti už od začiatku ich vývoja. Pokiaľ sú totiž vychovávané podľa „Vášho vzoru“, ktorý je dobrý pre Vás, v puberte prechádzajú náročným obdobím vlastnej identity a až vtedy si ju začínajú formovať. Preto sa tak často odcudzujú rodičom a hľadajú si iné vzory. Často medzi svojimi rovesníkmi, kde nie je potrebná zrelosť ani skúsenosť. Nasledujú skúšky, pády a konflikty.... Verím, že následne budete na týchto stránkach nachádzať dostatok podnetov, ktoré Vám uľahčia, spríjemnia, zefektívnia a pomôžu pri výchove vašich detí.

Indigové deti

Indigo sú vodcovia, ktorí podnecujú ľudí k tomu, aby sa snažili správať rovnako ako ony; zdanlivo netolerantne, ale v skutočnosti tak, aby po nich nikto nemohol skákať a aby boli schopní vyjadriť svoje názory a netlmiť ich v sebe . Zároveň „nakopávajú“ ostatných ľudí okolo seba; a tým pádom menia svoje okolie. Indigo sú veľmi výrazné osobnosti, až natoľko výrazné, že ľudia na ne reagujú veľmi intenzívne. Buď ich milujú, alebo ich neznášajú; indigo sú jednoducho ako veľmi surové kryštály ešte nevybrúsené, a vypustia z úst čokoľvek bez toho, aby si najprv premysleli možné dopady. Pretože jednoducho na to majú právo; pretože sú také, aké sú . Indigo pôsobia tak, že im človek začne odporovať a tým sa učí

• Komunikácia – viac agresívna, manipulatívna, nátlaková, presvedčovanie, prejav vlastného ega...

Krištáľové deti

Krištáľ vyžaruje na určitej frekvencii a upokojuje ľudí. Pôsobí na nich; ale bez toho, aby si to ostro uvedomovali.; krištáľové deti pôsobia nenápadne a ladia človeka na určitú frekvenciu, ktorá mu prospieva. Zároveň do seba odvádzajú negatívne vibrácie a čistia daného človeka. Preto sa na krištáľové deti naväzuje veľa nízkych vibrácii; to nie je tým, že by ony samé boli v podstate zlé, ale to, že prirodzene tieto nízke vibrácie priťahujú. Sú to výborné transformátory, spoločne s tým, že vyžarujú. Odvádzajú teda nízkovibračné energie a vyžarujú vysokovibračné. . Zároveň krištáľové deti ľuďom ponúkajú samotnú vyššiu vibráciu Zeme, aby im vďaka tomu bolo ľahšie na duši a aby videli svet z tej krajšej stránky

• Komunikácia – motivačná, ukazujúca pozitívnu stránku veci, viazaná na osobnosť, ktorá vyžaruje silnú pozitívnu energiu

Dúhové deti

Dúhové dieťa je ďalší produkt vývinu; nastupuje po indigo a krištáľovej fáze. Tie sa odlišovali aj spôsobom pôsobenia, aj tým, čo vlastne robia. Indigo nečistia; kryštálové áno. Oba pôsobia odlišne, ale pôsobia veľmi silne, na rozdielnej úrovni. Dúhové deti kombinujú najlepšie schopnosti oboch. Žiaria podobne silno ako indigo; ale oveľa nenásilnejšie, v tom sa viac podobajú krištáľovým. Nečistia, ale podnecujú iných ľudí, aby sa čistili. Takže dúhové sú žiariče, ktoré podnecujú ľudí čistiť sa a tým získať vlastné naladenie. Ak sa stávaš dúhou, stávaš sa všetkým spojeným do jedného plynulého útvaru. Dúhové deti sa automaticky čistia a automaticky pôsobia spojito na všetkých frekvenciách v spektre dúhy.

• Komunikácia – DÚHOVOU KOMUNIKÁCIOU jednoducho dokážete v ľuďoch vyvolať to najlepšie iba tým, že s nimi komunikujete a tak ich vediete k tomu, aby presne takí boli - najlepší, akí môžu byť...